MAXX FORMULA

Rennen 2021

11.06.2021 | Paul Ricard | FR

Rennen 1: Christopher Brenier
Rennen 2: Christopher Brenier

MAXX GP France

06.08.2021 | Assen | NL

Rennen 1: Klaas Zwart
Rennen 2: Christopher Brenier

MAXX GP Netherlands

27.08.2021 | Most | CZ

Rennen 1: Christopher Brenier
Rennen 2: Christopher Brenier

MAXX GP Czech Republic

24.09.2021 | Monza | IT

Rennen 1: Phil Stratford
Rennen 2: Kurt Boehlen

MAXX GP Italy

22.10.2021 | Barcelona | ES

Rennen 1: Christopher Brenier
Rennen 2: Christopher Brenier

MAXX GP Spain